Outsourcing controllingu

Wyceny progu rentowności - analizy finansowo jakościowe opłacalności usług/komórek 

Analizy zapotrzebowania na personel i działalności komórek organizacyjnych

Analizy poziomu zużycia materiałów medycznych

Analizy wybranych grup koszów lub przychodów

Rozwiązania dedykowane medycynie

MED.iKPI - Aplikacja do kompleksowej sprawozdawczości finansowej i zarządczej jednostek ochrony zdrowia.

Dowiedz się więcej i pobierz materiał:

MED.iKPI Folder

Doradztwo strategiczne

Kalkulacje do planów strategicznych

Programy restrukturyzacji, w tym szczegółowe rekomendacje działań naprawczych

Analizy rentowności prowadzonych lub uruchamianych działalności medycznych

System raportowania MED iKPI

MED.iKPI to szybkie i elastyczne narzędzie pozwalające na przygotowanie sprawozdawczości statutowej, obligatoryjnej i grupowej, a także na wykonanie zaawansowanych analiz, wspierających w znajdywaniu odpowiedzi nie tylko na pytania o to „co się wydarzyło?”, ale przede wszystkim dlaczego? i „co wydarzy się w przyszłości?” Aplikacja w równie łatwy sposób pozwala przygotować sprawozdania jednostkowe, co potwierdzić stawiane hipotezy do zjawisk zachodzących w jednostce.