Outsourcing controllingu

Wyceny progu rentowności - analizy finansowo jakościowe opłacalności usług/komórek 

Analizy zapotrzebowania na personel i działalności komórek organizacyjnych

Analizy poziomu zużycia materiałów medycznych

Analizy wybranych grup koszów lub przychodów

Wsparcie rozwoju

Wsparcia analityczne procesu due dilligence podmiotów leczniczych

Przeprowadzania analiz opłacalności inwestycji

Analityczne wsparcie procesu negocjacji

Doradztwo strategiczne

Kalkulacje do planów strategicznych

Programy restrukturyzacji, w tym szczegółowe rekomendacje działań naprawczych

Analizy rentowności prowadzonych lub uruchamianych działalności medycznych

Co wnosimy do Twojej firmy:

Jako finansiści posiadamy pełniejszą wiedzę o potrzebach klientów w obszarach których się specjalizujemy. Część osób z zespołu to byli menedżerowie finansów, włączając w to dyrektorów finansowych czy kontrolerów spółek giełdowych. Potrafimy również umiejętnie połączyć wiedzę biznesową z informatyczną naszych inżynierów, co daje Nam niezwykłą siłę do efektywnej pracy dla Ciebie.

ZNAJDŹ NAS